Xbox one คือเครื่องเล่นเกมที่ออกมาต่อจากรุ่นเดิมนั่นก็คือ Xbox 360 ของไมโครซอฟท์

ซึ่งคุณสมบัติและความาสามรถในการใช้งานของเครื่อง Xbox One นั้นจะสามารถใช้งานได้
เล่นเกมต่างๆ
ดูทีวี
เปิดเล่นเพลง
เล่นวิดีโอ
เปิดเข้าเว็บไซต์ต่างๆ
ใช้คุยผ่าน Skype
Xbox One นั้นสามารถทำงานได้เร็วขึ้นกว่า Xbox 360 รุ่นที่ออกมาก่อนหน้า แน่นอนเพราะว่า Xbox One สเปคต่างๆนั้นได้ถูกอับเกรดปรับแต่ให้ดีกว่าของเก่ามากเลยทีเดียว