The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ตัวอย่างที่ 2 ตั้งตารอกันต่อไป

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ตัวอย่างที่ 2 ตั้งตารอกันต่อไป

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ตัวอย่างที่ 2 ตั้งตารอกันต่อไป

มหากาพย์การผจญภัยทั่วแผ่นดินและท้องฟ้าของ Hyrule กำลังรอคอยอยู่ใน The Legend of Zelda™: Tears of the Kingdom สำหรับ Nintendo Switch การผจญภัยเป็นของคุณเพื่อสร้างในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยจินตนาการของคุณ

ในภาคต่อของ The Legend of Zelda: Breath of the Wild นี้ คุณจะต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางของคุณเองผ่านภูมิประเทศที่แผ่กิ่งก้านสาขาของ Hyrule และเกาะลึกลับที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เบื้องบน คุณสามารถควบคุมพลังของความสามารถใหม่ของ Link เพื่อต่อสู้กับกองกำลังชั่วร้ายที่คุกคามอาณาจักรได้หรือไม่?

ในภาคใหม่นี้ คุณจะต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางของคุณเองผ่านภูมิประเทศที่แผ่กิ่งก้านสาขาของ Hyrule และเกาะลึกลับที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เบื้องบน คุณสามารถควบคุมพลังของความสามารถใหม่ของ Link เพื่อต่อสู้กับกองกำลังชั่วร้ายที่คุกคามอาณาจักรได้หรือไม่?

line@diacchannel
facebook discchannel
ig_disc_channel

Login