Trine Ultimate Collection Nintendo Switch

฿1,650.00

ผู้เล่นหลายคนในพื้นที่และออนไลน์ การเล่าเรื่องที่น่ารัก ติดตามเรื่องราวของเจ้าชายผีสิงในขณะที่คุณเดินทางผ่านภูมิประเทศเทพนิยายที่มีมนต์ขลังอาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตร