โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับวินโดว์ มีโปรแกรมอะไรบ้าง ลองมาดูกัน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เราจะลงหลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราลงวินโดว์เสร็จแล้ว โปรแกรมพื้นฐานสำหรับวินโดว์ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และควรจะต้องมีหรือลงเอาไว้ในเครื่องของคุณเป็นอันดับต่อไป นั่นก็ คือโปรแกรมหลักๆ ที่จำเป็นจะต้องมีในเครื่องของคุณอีกด้วย เพราะการทำงานบนคอมพิวเตอร์ระบบ วินโดว์ ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ควรจะมีโปรแกรมเหล่านี้เอาไว้ติดเครื่อง นั่นเองครับ ลองมาดูกันว่ามีโปรแกรมไหนกันบ้าง

-VLC media player เป็นโปรมแกรมเล่นมัลติมีเดียแบบโอเพนซอร์สและข้ามแพลตฟอร์ม สามารถเล่นแฟ้มมัลติมีเดียส่วนมากได้ดี เช่น DVD, CD เสียง, VCD และโปรโตคอลทำกระแสข้อมูลต่างๆ
Microsoft Office
—Microsoft Word โปรแกรมประมวลผลคำที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ ด้วยเครื่องมือจัดรูปแบบเอกสารที่ดีที่สุด Word จะช่วยให้คุณจัดระเบียบและเขียนเอกสารของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Word ยังมีเครื่องมือการแก้ไขและการตรวจทานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย
–Microsoft Excel Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (Speadsheet) หรือโปรแกรมตารางงาน ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ลงบนแผ่นตารางงาน คล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งช่องตารางแต่ละช่องจะมีชื่อประจำแต่ละช่อง ทำให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล สะดวกต่อการคำนวณและการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ สามารถจัดข้อมูลต่าง ๆ
–Microsoft Power Point ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์ เป็นโปรแกรมนำเสนอผลงาน สามารถนำเสนอผลงานในแบบต่างๆ รวมถึงมีแม่แบบที่ช่วยผู้ใช้ใช้งานอย่างง่ายดาย และมีแอฟเฟ็คแบบต่างๆ ช่วยตกแต่งให้งานนำเสนอมีความสวยงาม
–Microsoft Outlook ไมโครซอฟท์ เอาท์ลุค เป็นโปรแกรมรับ/ส่งอีเมล มีความสามารถในการเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายอีเมล แบบ IMAP, POP3 และ Microsoft Exchange Server
–Microsoft One Note ไมโครซอฟท์ วันโน๊ต เป็นโปรแกรมที่สามารถให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เก็บไว้ในรูปแบบ ตัวหนังสือ ลายลักษณ์อักษร, รูปภาพ และ คลิปเสียง และสามารถแชร์ออนไลน์ได้
–Microsoft Project ไมโครซอฟต์ โปรเจค เป็นโปรแกรมช่วยบริหารงานงบประมาณ ตั้งแต่การสร้างปฏิทินจนถึงการรายงานการบริหารแผนงานงบประมาณ
–Microsoft Visio Pro ไมโครซอฟท์ วิซิโอ เป็นโปรแกรมที่ใช้ออกแบบแผนผัง แผนที่ต่างๆ
–Microsoft Access ไมโครซอฟท์ แอคเซส เป็นโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เป็นที่นิยมสำหรับการทำงานในระดับสำนักงาน และ องค์กรขนาดเล็ก สามารถเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ออกแบบฟอร์มเก็บข้อมูล พิมพ์รายงาน จัดทำเว็บไซต์ในการรับ/ส่ง ข้อมูล และยังสามารถเขียนกลุ่มโปรแกรม (Module) เพื่อใช้ในการทำงานได้
-Adobe Photoshop อะโดบี โฟโตชอป เป็นโปรที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่าย รูปภาพและภาพกราฟฟิก ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย อีกทั้งยังสามารถ ตกแต่งภาพและสร้างภาพ ได้
-Adobe Illustrator อิลลาสเตรเตอร์ เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ หรือออกแบบหรือสร้างภาพ ที่มีลักษณะเป็นลายเส้น หรือที่เรียกว่า Vector Graphic (เว็คเตอร์) จัดเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กันเป็น มาตรฐานในการออกแบบระดับสากลสามารถทำงานออกแบบต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ นามบัตร โลโก้ ป้านฉลากบรรจุภัณฑ์ รูปไอค่อนสำหรับเว็บไซต์ และภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการทำงานอื่นๆ เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ
-Adobe Acrobat Pro อะโดบี แอโครแบต เป็นโปรแกรมของอะโดบีซิสเต็มส์ ในการจัดการไฟล์ในลักษณะพีดีเอฟ (PDF) แต่สำหรับรุ่น โปร นอกจากจ่านสามารถอ่านไฟล์พีดีเอฟได้แล้ว ยังจะสามรถแก้ไขได้อีกด้วย
-Google Chrome โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) ที่ใช้สำหรับเปิดเว็บไซต์โดยมี Google เป็นผู้พัฒนา ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้ใช้งาน Internet เป็นอย่างมากเพราะมีความปลอดภัยสูง มีโปรแกรมเสริมมากมาย โดยโปรแกรมเสริมเหล่านี้มีทั้งแบบ Download มาใช้งานได้ฟรี และแบบมีค่าใช้จ่าย
-Winrar WinRAR วินรา คือ โปรแกรมที่มีหน้าที่ เอาไว้ บีบอัดย่อ หรือย่อไฟล์ โดยโปรแกรม WinRAR จะมีความสามารถที่จะ ทำการบีบข้อมูลนามสกุลไดด้ทั้ง .ZIP หรือ .RAR ได้ อีกทั้งยังคลาย หรือแตกไฟล์ที่ถูกบีบออัดมา จากไฟล์นามสกุล .TAR , .GZ , .UUE .ARJ , .CAB , .LZH , .ACE , ได้อีกด้วย การบีบอัดข้อมูลโดยใช้โปรแกรมนี้ จะช่วยให้ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บและสะดวกในการส่งต่อไปยังผู้ใช้อื่นๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

ไม่แนะนำลงโปรแกรมเยอะๆเอาไว้ในเครื่องนะครับ หากเราไม่ได้ใช้งานโแรแกรมนั้นๆ เน้นแต่ โปรแกรมพื้นฐานสำหรับวินโดว์ ก็พอครับ

VLC media player เป็นโปรมแกรมเล่นมัลติมีเดียแบบโอเพนซอร์สและข้ามแพลตฟอร์ม สามารถเล่นแฟ้มมัลติมีเดียส่วนมากได้ดี เช่น DVD, CD เสียง, VCD และโปรโตคอลทำกระแสข้อมูลต่างๆ

เรียบง่าย เร็ว และใช้งานได้ดี
เล่นได้ทุกอย่าง – ไฟล์ แผ่นดิสก์ เว็บแคม อุปกรณ์ และกระแสข้อมูล
เล่นได้กับตัวอ่าน-ลงรหัสส่วนมาก โดยไม่จำเป็นต้องลงชุดตัวอ่าน-ลงรหัส – MPEG-2, MPEG-4, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3…
เล่นได้ทุกแพลตฟอร์ม – Windows, Linux, Mac OS X, Unix, iOS, Android …
ฟรีจริง – ไม่มีสปายแวร์ ไม่มีโฆษณา อีกทั้งไม่มีการเก็บพฤติกรรมการใช้งาน
Microsoft Office คือโปรแกรมตัวไหน ทำไมไม่เคยเห็นเลย แล้วเจ้าโปรแกรมตัวนี้ใช้สำหรับทำอะไร จริงๆ แล้ว ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ เป็นชื่อของกลุ่ม หรือชุดโปรแกรมสำนักงาน ที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft) ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมต่างๆ มากมาย โปรแกรมส่วนใหญ่ทุกๆ คนก็คงได้ใช้กันมาบ้างแล้ว แต่จะใช้ครบหรือไม้นั้น ก็คงขึ้นกับงานของแต่ละคน

แต่ที่ยกตัวอย่างมา ณ ที่นี้ จะประกอบด้วยโปรแกรมย่อยต่างๆ ซึ่งถ้าเพื่อนๆ ได้อ่าน ก็คงจะร้องอ้อ เป็นแนวทางเดียวกันอย่างแน่นอน เรามาดูกันเลยดีกว่าว่า โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ประกอบด้วยโปรแกรมอะไรบ้าง

โปรแกรมในตระกูล Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ที่ใครๆก็ต้องการ เอาไว้สำหรับทำงานได้หลายประเภทมากๆ
—Microsoft Word โปรแกรมประมวลผลคำที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ ด้วยเครื่องมือจัดรูปแบบเอกสารที่ดีที่สุด Word จะช่วยให้คุณจัดระเบียบและเขียนเอกสารของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Word ยังมีเครื่องมือการแก้ไขและการตรวจทานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย
–Microsoft Excel Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (Speadsheet) หรือโปรแกรมตารางงาน ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ลงบนแผ่นตารางงาน คล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งช่องตารางแต่ละช่องจะมีชื่อประจำแต่ละช่อง ทำให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล สะดวกต่อการคำนวณและการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ สามารถจัดข้อมูลต่าง ๆ
–Microsoft Power Point ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์ เป็นโปรแกรมนำเสนอผลงาน สามารถนำเสนอผลงานในแบบต่างๆ รวมถึงมีแม่แบบที่ช่วยผู้ใช้ใช้งานอย่างง่ายดาย และมีแอฟเฟ็คแบบต่างๆ ช่วยตกแต่งให้งานนำเสนอมีความสวยงาม
–Microsoft Outlook ไมโครซอฟท์ เอาท์ลุค เป็นโปรแกรมรับ/ส่งอีเมล มีความสามารถในการเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายอีเมล แบบ IMAP, POP3 และ Microsoft Exchange Server
–Microsoft One Note ไมโครซอฟท์ วันโน๊ต เป็นโปรแกรมที่สามารถให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เก็บไว้ในรูปแบบ ตัวหนังสือ ลายลักษณ์อักษร, รูปภาพ และ คลิปเสียง และสามารถแชร์ออนไลน์ได้
–Microsoft Project ไมโครซอฟต์ โปรเจค เป็นโปรแกรมช่วยบริหารงานงบประมาณ ตั้งแต่การสร้างปฏิทินจนถึงการรายงานการบริหารแผนงานงบประมาณ
–Microsoft Visio Pro ไมโครซอฟท์ วิซิโอ เป็นโปรแกรมที่ใช้ออกแบบแผนผัง แผนที่ต่างๆ
–Microsoft Access ไมโครซอฟท์ แอคเซส เป็นโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เป็นที่นิยมสำหรับการทำงานในระดับสำนักงาน และ องค์กรขนาดเล็ก สามารถเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ออกแบบฟอร์มเก็บข้อมูล พิมพ์รายงาน จัดทำเว็บไซต์ในการรับ/ส่ง ข้อมูล และยังสามารถเขียนกลุ่มโปรแกรม (Module) เพื่อใช้ในการทำงานได้

ในแต่ละโปรแกรม ก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไป ในส่วนของทางบริษัท ไมโครซอฟท์เอง ก็จะมีการขาย และจับกลุ่มของโปรแกรมแยกแตกต่างกันออกไป
ปัจจุบันมีโปรแกรมในปีต่างๆ ของ ไมโครซอฟท์ ดังต่อไปนี้

Microsoft Office 2010
Microsoft Office 2013
Microsoft Office 2016
Microsoft Office 2019

โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย อีกทั้งยังสามารถ retouching ตกแต่งภาพและการสร้างภาพ ซึ่งกำลังเป็นที่มนิยมสูงมากในขณะนี้ เราสามารถใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพ การใส่ Effect ต่าง ๆให้กับภาพ และตัวหนังสือ การทำภาพขาวดำ การทำภาพถ่ายเป็นภาพเขียน การนำภาพมารวมกัน การ Retouch ตกแต่งภาพต่าง

สามารถเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop นี้ได้ด้วยตัวเอง สามารถที่จะทำการแก้ไขภาพ ตกแต่งภาพ ซ้อนภาพในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การใส่ข้อความประกอบลงในภาพด้วย และเนื่องด้วย Adobe Photoshop มีการพัฒนาโปรแกรมมาอย่างต่อเนื่อง แต่ที่สำคัญ เมื่อเรียนรู้การใช้คำสั่งในเวอร์ชันเก่า ก็ยังคงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเวอร์ชันใหม่ๆ ได้ด้วย

Adobe Illustrator เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้างภาพกราฟิกในรูปแบบ Vector โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญที่สุด นั่นก็คือคุณภาพของผลงานที่สร้างขึ้นนั้น จะไม่มีปัญหาเรื่องความละเอียดในการแสดงภาพตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะนำไปขยาย หรือลดแค่ไหนก็ตาม ภาพจะไม่ต้องเสียความละเอียด หรือความคมชัดแม้แต่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับภาพที่แก้ไขโดยใช้เครื่องมืออื่นๆ เช่น Adobe Photoshop ที่จะมีปัญหาเรื่องความละเอียด และคุณภาพของภาพจะลดลงเมื่อขยายภาพ

Acrobat Pro DC เป็นหนึ่งในชุด โปรแกรม Adobe Creative Cloud นั่นเอง คือโปรแกรมที่จะช่วยจัดการเอกสารทำให้ทุกคนสามารถสร้าง ตรวจสอบ อนุมัติ เซ็นต์ลายเซ็นต์และติดตามเอกสารได้จากทั้งบนเดสก์ทอปและอุปกรณ์พกพา ซึ่งจะทำให้การใช้งานลายเซ็นต์ดิจิตัล (E-Signature) กลายเป็นที่แพร่หลายจากการรวมระบบเซ็นต์เอกสารดิจิตัล
(E-Signing) เอาไว้ภายในบริการครบวงจรนี้ด้วย อีกทั้งสามารถใช้งานผ่านการสัมผัสหน้าจอได้ Adobe Document Cloud แบบใหม่นี้จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขความสูญเปล่าและความไร้ประสิทธิภาพของกระบวนการการจัดการเอกสารเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตการทำกิจกรรมของโรงเรียน แบบฟอร์มประกันสุขภาพหรือเอกสารอนุมัติการทำงานต่างๆ ขององค์กรที่มีความซับซ้อนให้ง่ายขึ้น
เมื่อคุณสร้าง PDF ด้วย Acrobat หรือหนึ่งในบริการออนไลน์ของเราคุณจะได้รับมากกว่าภาพของเอกสารของคุณ คุณจะได้รับสมาร์ทไฟล์คุณสามารถแก้ไขให้ลงชื่อร่วมกันป้องกันและการค้นหา อีกหนึ่งโปรแกรมที่คุณจะต้องมีใน โปรแกรมพื้นฐานสำหรับวินโดว์

Google Chrome โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน คือ โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) ที่ใช้สำหรับเปิดเว็บไซต์โดยมี Google เป็นผู้พัฒนา ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้ใช้งาน Internet เป็นอย่างมากเพราะมีความปลอดภัยสูง มีโปรแกรมเสริมมากมาย โดยโปรแกรมเสริมเหล่านี้มีทั้งแบบ Download มาใช้งานได้ฟรี และแบบมีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการต่าง ๆ ที่ Google พัฒนาขึ้นได้อย่างหลากหลาย การเปิดหน้าเว็บเพจทำได้อย่างรวดเร็ว Google Chrome จึงเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว Google Chrome ยังมีการ Update อย่างสม่ำเสมอทำให้มีข้อบอกพร่องน้อยมาก

WinRAR วินรา คือ โปรแกรมที่มีหน้าที่ เอาไว้ บีบอัดย่อ หรือย่อไฟล์ โดยโปรแกรม WinRAR จะมีความสามารถที่จะ ทำการบีบข้อมูลนามสกุลไดด้ทั้ง .ZIP หรือ .RAR ได้ อีกทั้งยังคลาย หรือแตกไฟล์ที่ถูกบีบออัดมา จากไฟล์นามสกุล .TAR , .GZ , .UUE .ARJ , .CAB , .LZH , .ACE , ได้อีกด้วย การบีบอัดข้อมูลโดยใช้โปรแกรมนี้ จะช่วยให้ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บและสะดวกในการส่งต่อไปยังผู้ใช้อื่นๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว